“Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, mẫu mực và hiệu quả”, đó là lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp khi nhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài,  giáo viên trường Tiểu học Trưng Vương – TP Thái Nguyên.