• Phạm Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0367047576
  • Email:
   Ptttrang2019@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kiều Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 9 môn
  • Điện thoại:
   0373965658
  • Email:
   nguyenthikieuanh170595@gmail.com
 • Đỗ Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0329304462
  • Email:
   thuylinh30398@gmail.com
 • Phùng Thị Hoa Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký Hội đồng
  • Điện thoại:
   0396937195
  • Email:
   phungthihoaphuong@gmail.com
 • Hà Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 9 môn
  • Điện thoại:
   0989125604
  • Email:
   hathuy288@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy Tin học
  • Điện thoại:
   0971785999
  • Email:
   thutratrungvuong@gmail.com
 • Đặng Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy Tin học
  • Điện thoại:
   0975576514
  • Email:
   thanhvantrungvuong@gmail.com
 • Mai Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977343338
  • Email:
   maithithuy2014@gmail.com
 • Trần Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 9 môn
  • Điện thoại:
   0329133590
  • Email:
   trannguyettrungvuong@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 9 môn
  • Điện thoại:
   0368375481
  • Email:
   ngocanh211093@gmail.com
 • Lý Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 9 môn
  • Điện thoại:
   0332052336
  • Email:
   thuymuidttn@gmail.com
 • Lê Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 9 môn
  • Điện thoại:
   0945360711
  • Email:
   lehoatv69@gmail.com
Danh mục tin
Video Clip
Văn bản mới
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 218
Tháng 10 : 3.919
Năm 2020 : 54.965